De Bron

Van Zondagen...

De vraag naar ons geluk komt steeds op een andere manier naar ons toe. Soms denk je, dat de omstandigheden je (on)gelukkig maken, dan weer dat je je geluk zelf kunt bewerkstelligen. Maar we hoorden ook dat God de HEER ons gelukkig verklaart. Gefeliciteerd!!

Share