De Bron

Jaarthema 2015-2016: "Goede buren!"

Iedereen heeft buren, links of rechts, voor of achter, boven of onder. Ook als geloofsgemeenschap hebben we buren. Maar wie zijn dat eigenlijk? Wat weten van hen? En hoe zullen we met hen omgaan?

Een bijbels woord voor buren is 'naasten' en onmiddellijk herinneren we ons dan de kern van het christelijk gebod: "God liefhebben boven alles en je naasten, je buren als jezelf".

Wie stel je je voor bij je (kerkelijke) buren? Nee, niet degene die naast of achter of voor je zit in de kerk; dat zijn je huisgenoten. Wie wel? Bijvoorbeeld andere kerkelijke stromingen, zoals de Rooms-katholieke kerk en de evangelische beweging. Maar ook andere godsdiensten, de islam. En vergeet niet de zogenoemde buitenkerkelijken, niet-gelovigen, ook zij zijn onze buren. Wie zijn zij, hoe gaan we met hen om? En de vreemdeling in ons midden of ver weg?

Misschien is het allerbelangrijkste niet om buren te hebben, maar om buren te zijn!

Het jaarthema is bedoeld als verdieping van ons geloof, als verdieping van onze gemeenschap met God de HEER en met elkaar. En met onze buren, de wereld om ons heen.

Share