De diaconale wijkraad Stadspolders

Samen goed voor elkaar

Een praktische bezieling

Zowel binnen als buiten de kerkmuren vervult de diaconie praktische taken. Denk aan de voorbereiding van het avondmaal, regie en uitvoering van de collecten, maar denk ook aan ondersteuning van mensen in noodsituaties; plaatselijk en wereldwijd via de ZWO. Voorbereiding van de bloemengroet namens onze gemeente, betrokkenheid bij kledingacties, kerstpakketacties, kortingspakketten van supermarkten, organisatie en uitvoering van het Paasontbijt en van de oliebollenactie, coördinatie vervoersdienst voor de zondagochtend. En er is nog meer om op te noemen. Veelal praktische zaken, uitgevoerd vanuit het hart.

De werkgebieden van pastoraat en diaconie liggen soms dicht tegen elkaar aan. De diaconie zorgt hierbij voor alle zaken met een materieel karakter. Initiatieven worden geboren als we in onze gemeente – maar ook ver daarbuiten – om ons heen kijken en met elkaar vaststellen waar hulp nodig is. Soms is interkerkelijke samenwerking nodig, zoals het diaconale platform Hulp in Praktijk.

FruitactieSoms bedenken we zelf wat nodig is, maar veelal reikt u aan wat nodig is….

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen, suggesties of wilt u bijvoorbeeld een gift doen? Klik dan op het Contactformulier hiernaast. Wij zullen uw mail z.s.m. beantwoorden.

Alvast dank!

Het diaconale wijkteam.

 

© Protestantse Wijkgemeente Stadspolders    
Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk Dordrecht Wij zijn onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland Wij staan vermeld op wij de kerk