De Bron

Werkgroep Eredienst

Wat doet de Werkgroep Eredienst?

In de Werkgroep Eredienst worden alle zaken besproken die inhoudelijk met de kerkdienst te maken hebben. Ook maken wij een planning voor bijzondere diensten en diensten die door gastpredikanten worden ingevuld. Ook bespreken wij zaken rondom de muzikale invulling van de eredienst, de presentatie van de liturgie via de beamer en de invulling van de kindernevendienst via betrokken commissies, en stemmen we de planningen op elkaar af. De dominee speelt een belangrijke rol in veel zaken, maar de Werkgroep Eredienst verbreedt het kader waarin hij actief is. Signalen vanuit de gemeente en van de dominee worden met elkaar besproken. De Werkgroep Eredienst ziet het dan ook als taak de vragen en opmerkingen vanuit de gemeente te bespreken en waar mogelijk te beantwoorden.

Hoe doen we dat?

Maandelijks is er een vergadering waarin via contact met de organisten, leden van de kindernevendienstcommissie en beamercommissie veel zaken kunnen worden kortgesloten. Ook andere geledingen binnen de kerk zoals de tienerdienst en zaken rondom inrichting en aankleding van de kerkzaal kunnen onderwerp zijn in onze vergaderingen. Bloemen en schikkingen rondom christelijke hoogtij dagen krijgen aandacht.


Samenstelling

De Werkgroep Eredienst heeft de volgende leden:

  • Truus Hordijk - ouderling/voorzitter
  • Daniëlle Buurman - secretaris
  • Erik Schipper - predikant
  • Hanneke Reinink - contact koren
  • André Slagter - contact gastpredikanten
  • Pieter Huijgen - muziek/piano/orgel
  • Gré Bogaards - algemeen lid

 

Share