De Bron

Vorming & Toerusting

Wat is "Vorming en Toerusting"?

Het woord vorming staat voor de geestelijke vorming of ontwikkeling (zoals ook je karakter zich kan vormen). Voor deze geestelijke vorming moet je worden toegerust: voorbereid en voorzien van de benodigde middelen. Bij de vorming en toerusting van onze gemeente vinden we het belangrijk om terug te gaan naar de Bron van ons geloof, en daarbij vragen te stellen die terug gaan naar de kern. Wat geloof ik? Wat raakt mij daarin? Het onderling geloofsgesprek is daarbij van wezenlijk belang om elkaar te helpen groeien in de omgang met God, met elkaar als gemeente en in de dienst aan de samenleving. Dit met oprechte belangstelling en respect voor elkaars zoektocht en  overtuigingen.

Verder helpen we bij de toerusting van werkvormen binnen onze gemeente (bijv. de groeigroepen, basis- en groeicatechese en tienerdienst). Dit natuurlijk in nauwe samenwerking met de jeugdouderling

Hoe doen we dat?

Jaarlijks stellen we een programma Vorming en Toerusting samen met activiteiten, vaak aansluitend aan het jaarthema, waarbij we volop ruimte willen bieden voor onderlinge ontmoeting en (geloofs)gesprek. We zoeken naar een gevarieerd programma waar gemeenteleden uit alle geledingen zich door aangesproken voelen.

Bestaande werkgroepen kunnen om hulp of advies vragen, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van gespreksmateriaal of voorbereiding van specifieke avonden. Ook wordt materiaal ontwikkeld voor de gemeentegroeigroepen en bijvoorbeeld avonden rondom geloofsopvoeding georganiseerd.

Contact

Van het programma Vorming en Toerusting wordt elk jaar een programmaboekje uitgegeven. Maar ook in de agenda op deze site vindt u al onze activiteiten. Van harte welkom!

Zoals gezegd kunnen we ook meedenken en helpen bij activiteiten van uw werk- of gespreksgroep. En heeft u zelf ideeën voor een jaarthema, activiteit, bijeenkomst, gespreksgroep of gemeenteavond, laat het ons weten!

De werkgroep Vorming & Toerusting heeft de volgende leden:

  • Esther Brusse
  • Hanneke van der Haar
  • Erik Schipper

U kunt contact met ons opnemen via het Contactformulier in het menu aan de linkerzijde van deze pagina.

Share