De Bron

Kerkdienst

Wanneer worden de kerkdiensten gehouden?

De kerkdiensten in Kerkelijk Centrum de Bron, Dudok-erf 30, zijn iedere zondag om 10.00 uur. Doopdiensten vinden in de regel plaats op de tweede zondag van februari, april, juni, oktober en december. Daarnaast zijn er kerkdiensten op Kerstavond, Eerste Kerstdag en Oudejaarsdag.
In de Stille Week, de week voor Pasen worden er drie oecumenische diensten gehouden die voorbereid zijn en gehouden worden samen met de Rooms-Katholieke parochie Titus Brandsma. Deze diensten zijn op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Ook wordt er ieder jaar in de week van Gebed voor de eenheid van de Christenen (in januari) een oecumenische dienst gehouden, georganiseerd door de werkgroep Oecumene. 


Wat is het kenmerkende van de kerkdiensten?

Als u voor het eerst een kerkdienst in de Bron bezoekt, zult u daar misschien een andere sfeer treffen dan u gewend was in uw vorige kerk. Ook de liturgie kan op onderdelen afwijken. Een en ander is deels een bewuste keuze geweest en deels ook een gevolg van het "PKN-zijn", van de kinderen-rijkdom in onze wijk en van de aard van het kerkgebouw. We proberen in de kerkdiensten kinderen en volwassenen bij de liturgie te betrekken, zodat de kerkdienst een echt samenkomen van de gemeente van Christus rond Woord en Sacrament wordt.

Voor de aanvang van de dienst staan er ambtsdragers in de hal klaar om u te verwelkomen en u zonodig de weg te wijzen naar de kerkruimte of de kinderoppas. Tijdens de dienst maken wij gebruik van twee beamers, die het verloop van de dienst en de teksten van de gezongen liederen voorin de kerk op de wand projecteren. Mocht u ondersteuning nodig hebben bij de melodieën, dan zijn liedboeken in het kerkgebouw aanwezig.

De voorganger staat meestal na afloop van de dienst bij de uitgang om u te groeten. We zijn een dynamische gemeente, met regelmatig nieuwe gezichten. Het kan daarom voorkomen dat u als nieuwkomer niet onmiddellijk op zult vallen; neem daarom gerust zelf het initiatief uzelf bekend te maken bij de ambtsdragers. De ouderling van dienst (degene die de mededelingen doet voorafgaand aan de kerkdienst) is na de dienst ook bij de uitgang aanwezig voor het geven van nadere informatie.

Sacramenten

We zijn in onze gemeente gewend om samen met onze kinderen de Maaltijd van de Heer te vieren. De achterliggende gedachte is dat we vinden dat onze gedoopte kinderen er helemaal bij horen. We hopen dat ook u zult ontdekken dat op deze wijze het avondmaal aan waarde gewonnen heeft. Speciaal voor de kinderen van de basisschool (groep 7 en 8) wordt basiscatechese georganiseerd die ook uitvoerig ingaat op betekenis en achtergrond van doop en avondmaal. Vragen kunt u stellen aan de leiding van de basiscatechese.

Online meeluisteren

Onze kerk is aangesloten op het kerkomroepsysteem van de Stiching Intermediair Kerkomroep Nederland (SIKN). Kerkdiensten kunnen beluisterd via het internet op www.kerkomroep.nl. Tevens is er de mogelijkheid een eenvoudig luisterkastje te huren tegen een geringe vergoeding. Voor informatie over het kerkomroepsysteem en aanvragen kunt u terecht bij de diaconie.

Share