De Bron

De jeugdouderling

Jeugdouderling... tsja... wat doe ik? In de taakomschrijving (een A4-tje vol) staat, naast de algemene taken van een ouderling, onder andere zorg voor de pastorale zorg aan gemeenteleden van 0 tot 18 jaar en dat ik de activiteiten voor de jeugd initieer en coördineer. Dat is een heleboel werk in een paar woorden samengevat.

Voor mij komt het erop neer dat ik mij inzet om de kinderen en jongeren van dit moment een plaats in de gemeente te geven waar ze zich gekend en gewaardeerd voelen, dat De Bron een gemeente is waar ze graag willen komen.

Waar kom je mij tegen? 

Als jeugdouderling ga ik op onderzoek uit. Ik stel mij op de hoogte van wat er op dit moment binnen alle groepen gebeurt. Hoeveel kinderen maken er gebruik van  de oppas of kindernevendienst, welke methode wordt er gebruikt bij de tienerdienst, hoeveel jeugd komt er naar Rocksolid , enzovoort. Dit onder andere door het bijwonen van een vergadering, bezoek aan de werkvorm of door gesprekken met medewerkers. Bij alle groepen zijn namelijk medewerkers heel actief voor "hun" kinderen en jongeren! 

Speerpunt twee is: ken de doelgroep, ken de jeugd. Ik ben ervan overtuigd dat we kinderen meer kunnen vasthouden als we ze persoonlijk kennen. Pietje en Marietje komen naar mijn idee veel liever in de kerk, bij de oppas, tienerdienst of waar dan ook als we ze echt kennen, met naam en toenaam (en liefst zoveel mogelijk bijzonderheden :-)) 

Speerpunt drie is het opnieuw leven inblazen van het jeugdberaad. Als men binnen het jeugdwerk weet wat elke groep doet en als we de verbinding met elkaar zoeken zijn we sterker dan als losse onderdelen. Naar de jeugd toe kunnen we dan meer als eenheid opereren. We kunnen dan bijvoorbeeld zorgen voor een natuurlijker overstap van de kindernevendienst naar de tienerdienst en de jeugd enthousiast maken voor het jeugdwerk waar ze nog geen kennis mee hebben gemaakt. 

Wie is die jeugdouderling dan?

Ik ben het, Marleen Weidenaar. Mocht je me willen spreken, laat dan een bericht voor mij achter op het contactformulier.

Share