De Bron

Gemeente

 

Wij stellen ons ten doel om een open, laagdrempelige, veelkleurige en dynamische gemeenschap te zijn, waarin iedereen op zijn eigen wijze kan participeren; we hebben respect voor elkaars manieren van geloven; we willen elkaar helpen te groeien in de omgang met God de HEER, die we in Jezus Christus leren kennen; we willen dienstbaar zijn aan God, aan elkaar en aan de wereld waarin we leven. Zo willen we zorg dragen voor elkaar en voor Gods schepping. We laten ons daarbij leiden door de Bijbel, waarin we de stem van God herkennen in het besef dat we niet alleen geloven met woorden, maar ook metterdaad.

 

Zo luidt de missie van onze gemeente, die sinds 1 januari 2013 officieel door het leven gaat als zelfstandige wijkgemeente van de Protestantse Kerk Dordrecht en Dubbeldam, onder de naam "Protestantse Wijkgemeente Stadspolders".


Uitgangspunten:

1. Aanvaarding
We geloven dat God ons aanvaardt zoals we zijn en weten ons daarom geroepen om ook elkaar te aanvaarden, te respecteren en van elkaar te leren. We zijn een veelkleurige gemeenschap en al die kleuren zijn nodig om een geheel te vormen.

2. Ontmoeting
Onze kerkgemeenschap biedt diverse vormen om God en elkaar te ontmoeten. We zoeken er telkens naar dat de aanwezigen niet alleen toeschouwers, maar ook deelnemers kunnen zijn.
De eerste ontmoetingsplaats is de zondagse eredienst. Een bijzondere ontmoeting met God en met elkaar is er rond de viering van de Maaltijd van de HEER.
Andere ontmoetingen zijn er in kleinere (gespreks)kringen en/of bij meer informele bijeenkomsten.
Daarnaast gaan we een ontmoeting met de wereld om ons heen, de mensen uit de wijk niet uit de weg.

3. Omzien – naar binnen en naar buiten
We geloven dat God naar ons omziet en weten ons daarom geroepen om naar elkaar om te zien met oprechte belangstelling voor elkaars welbevinden. Tevens willen we oog hebben voor de wereld waarin we leven, voor mensen ver weg (diaconaal) en dichtbij (pastoraal en diaconaal).

Meer weten?

Download ons beleidsplan.

 

Share