Actie Kerkbalans 2024

Beste Bronleden,

De kerk. Wat betekent het voor u? Is het een plek waar u God vindt? Een plek waar u gelijkgestemden ontmoet, uw zorgen kunt delen of naar anderen omkijkt? Waar u tijd vindt om te bidden en te bezinnen, en kunt groeien in geloof? Of vooral een moment in de week waar u even kunt uitstijgen boven de waan van de dag?

Voelt u zich verbonden met de kerk en vindt u het belangrijk dat de kerk in onze wijk aanwezig blijft, zodat wij er kunnen zijn voor elkaar en de wijk bij mooie en ook moeilijke momenten in het leven?

Dat is mogelijk dankzij dat u onze kerk financieel steunt. Daar zijn we u erg dankbaar voor!  Met uw steun kan de kerk haar plek blijven innemen in als wijkgemeente. Met uw gift en die van anderen hebben we het afgelopen jaar veel kunnen doen.

Ook in 2024 willen we er zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. Ook onze kerk heeft te maken met stijgende kosten, daarom willen wij u vragen, als dat mogelijk is, om uw bijdrage voor dit jaar te verhogen met minimaal 6%. We zouden dat zeer op prijs stellen.

Geef vandaag voor de kerk van morgen. Want ook voor de generaties die komen, wil onze kerk graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn. Alleen samen kunnen we dat waarmaken. Helpt u?

Alvast heel hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Peter Naeije                                         Tom Sanders

Voorzitter Kerkenraad                          Voorzitter  Wijkraad van kerkrentmeesters

Vrijwillige bijdragen: Kerkbalans en andere acties.
NL 83 RABO 0373 7025 07 t.n.v. CvK Protestantse. Gemeente. Dordrecht-Dubbeldam inzake PWG Stadspolders te Dordrecht.
Vermeld in de omschrijving ‘Kerkbalans 2024’.